DigiCon Prime Focus Goregaon studio to be led by Amit Gupta -
VFX