DigiCon  game.tv hits 11 million tournament registrations -
VFX